Một ngày hoạt động của con tại trường

Trường Montessori Sài Gòn
5/5 Đường số 20, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0909809726
THỜI GIAN BIỂU
Thời gian
Time
Hoạt động
Activities
7:30 – 7:45Đón trẻ, ổn định và cho hoạt động tự do theo ý thích
Arrival, settle down, individual work of choice
7:45 – 8:15Sinh hoạt vòng tròn
circle time
8:15 – 10:15Hoạt động Montessori
Montessori work
10:15 – 10:30Ăn nhẹ (thường là trái cây)
Snack (usually fruits)
10:30 – 11:15Chơi ngoài trời
Outdoor play time
11:15 – 12:15Ăn trưa, dọn dẹp, và chăm sóc trẻ
Lunch,  tidy up, và childcare
12:15 – 14:15Ngủ trưa. Những trẻ không ngủ trưa sẽ làm việc với dụng cụ Montessori
Nap time. For non – nappers: Montessori work
14:15 – 15:15Thứ 2: Múa hát/Nhạc
Monday: Music /Dance
Thứ 3: Kể chuyện/đóng kịch
Tuesday: Storytelling / Drama
Thứ 4: Tập thể dục
Wednesday: Physical education
Thứ 5: Vẽ, làm nghệ thuật
Thursday: Art
Thứ 6: Thí nghiệm khoa học
Friday: Science Experiment
15:15 – 15:30Ăn nhẹ, chơi ngoài trời
Snack, Outdoor play time
15:30 -16:30Hoạt động ngoài giờ/chăm sóc cho trẻ/Giờ đón trẻ
Extra curricular activities/childcare/Dismissal
1. Đây chỉ là lịch sinh hoạt tiêu biểu của các bé trong ngày. Lịch sẽ có sự thay đổi cho phù hợp cho từng đối tượng và từng thời điểm khác nhau
2. Sinh hoạt vòng tròn là lúc các bé có thể cùng thảo luận và trao đổi với nhau về các vấn đề trong cuộc sống hoặc các chủ đề được đưa ra.
3. Làm việc với công cụ Montessori: Việc sử dụng các công cụ Montessori hay còn gọi là Montessori work có thể được hiểu là “học”. Montessori sử dụng các công cụ đa dạng và có tính tự sửa sai giúp các bé làm việc (học) theo nhóm hoặc theo cá nhân rất hiệu quả và giúp bé thêm tự tin. Quá trình làm việc của các bé với công cụ Montessori sẽ giúp các bé xây dựng được các kỹ năng về xã hội, học thuật, cảm xúc, và sự hiểu biết.

Loading...