Thực hành cuộc sống – Chế biến trứng luộc

 

Thực hành cuộc sống: Bóc vỏ trứng và cắt trứng

Các bài tập thực hành cuộc sống luôn chiếm một phần quan trọng trong phương pháp giáo dục Montessori. Không chỉ giúp trẻ tăng cường khả năng vận động, khả năng chăm sóc bản thân, chăm sóc môi trường.. thực hành cuộc sống còn giúp trẻ hình thành nếp sống ý thức, gọn gàng và tự lập.

Leave a comment

Loading...