Tổ chức lớp

Montessori Sài Gòn3 nhóm trẻ bao gồm chương trình giáo dục từ 6 tháng đến 6 tuổi. Theo phương pháp Montessori, chúng tôi có các lớp học dành cho nhiều lứa tuổi. Học sinh được chia thành các nhóm, được thành lập như sau:

Nido                                            Toddler                                       Casa

       Trẻ từ 6 tháng – 15 tháng            Trẻ từ 15 tháng – 3 tuổi                Trẻ từ 3 tuổi – 6 tuổi

Mỗi năm mới, các học sinh lớn tuổi nhất của nhóm được chuyển sang nhóm tiếp theo. Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ cần thêm thời gian, hoặc nếu nó đã sẵn sàng và muốn thay đổi sang nhóm tiếp theo vào giữa năm học, chúng tôi có thể thích ứng với nhu cầu của chúng.

Giáo viên

Tất cả các nhóm đều có hai người lớn: Giáo viên chính Montessori và Trợ Montessori.

Nhiệm vụ của giáo viên là đáp ứng các nhu cầu cơ bản của trẻ em, cả về thể chất (đặc biệt là trong các nhóm Cộng đồng Nido và Trẻ sơ sinh, nơi các cần được đồng hành trong việc vệ sinh và cho ăn) và về mặt tình cảm, để đảm bảo trẻ luôn ở trong tình trạng sức khỏe cho phép. để chủ động việc học của trẻ.

Giáo viên chính là người chịu trách nhiệm chính trong nhóm, đồng hành cùng quá trình học tập và phát triển của trẻ và theo dõi sự tiến bộ của trẻ. Giáo viên chính nói tiếng Việt và hoạt động như một liên kết giữa trẻ và môi trường, đảm bảo chuẩn bị và sửa đổi để các tài liệu luôn ở đúng vị trí, đầy đủ và trong tình trạng tốt. Giáo viên chính cũng là người chịu trách nhiệm phát hiện khi trẻ sẵn sàng sử dụng một tài liệu mới và trình bày nó cho trẻ.

Lớp Casa: cô trợ tá nói tiếng anh. Lớp Nido và Toddler sẽ có cô trợ tá riêng và cô giáo tiếng Anh riêng. Cùng với giáo viên chính, họ có nhiệm vụ giữ giáo cụ và môi trường trong tình trạng tốt để mọi thứ luôn sẵn có và trong điều kiện tối ưu (bổ sung, sắp xếp, v.v.). Trợ cũng chịu trách nhiệm đảm nhận trách nhiệm Hướng dẫn trong trường hợp Hướng dẫn vắng mặt trong một khoảng thời gian ngắn. Là một người am hiểu sâu sắc về từng học sinh và sự năng động của lớp học hàng ngày, đảm bảo tính liên tục của hoạt động sư phạm mà không có những thay đổi đột ngột cho đến khi Hướng dẫn trở lại. Là một giáo viên tiếng Anh, họ cũng thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ.

Lớp học trộn độ tuổi

Trong phương pháp sư phạm Montessori, điều quan trọng là phải làm việc trong các lớp học phân nhóm các độ tuổi khác nhau vì nhiều lý do:

Trẻ em ở trong cùng một bình diện phát triển và do đó, có những đặc điểm tâm lý chung và sở thích giống nhau (điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập).

Đây là những nhóm giống với thực tế bên ngoài trường học hơn, nơi mọi người thường không phân nhóm theo độ tuổi (gia đình, công việc, vui chơi …).

Các vai trò của học sinh trong nhóm không cố định, chúng thay đổi theo từng công việc. Không có học sinh nào luôn là “đứa nhỏ trong nhóm cần giúp đỡ” hoặc “đứa lớn đã biết tất cả”. Bởi vì các nhóm gia hạn một phần mỗi khóa học, vị trí của trẻ thay đổi hàng năm.

Trẻ có thể yêu cầu hoặc đề nghị giúp đỡ từ và cho những người khác khi chúng thấy cần thiết, nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm, năng lực cộng tác, hợp tác, lãnh đạo và tính chủ động.

Những trẻ lớn là hình mẫu cho những trẻ nhỏ hơn. Trẻ thường có thể học dễ dàng hơn nhiều từ đối tác vì những lời giải thích của trẻ gần gũi hơn với trẻ về từ vựng và cấu trúc.

Nhịp điệu cá nhân được tôn trọng và dễ dàng tham gia vào sự đa dạng hơn.

Những chuẩn mực của một lớp học Montessori AMI