Thời khóa biểu một ngày của bé tại trường

1. Đây chỉ là lịch sinh hoạt tiêu biểu của các bé trong ngày. Lịch sẽ có sự thay đổi cho phù hợp cho từng đối tượng và từng thời điểm khác nhau
2. Sinh hoạt chung (line time) là lúc các bé có thể cùng thảo luận và trao đổi với nhau về các vấn đề trong cuộc sống hoặc các chủ đề được đưa ra.
3. Làm việc với công cụ Montessori: Việc sử dụng các công cụ Montessori hay còn gọi là Montessori work có thể được hiểu là “học”. Montessori sử dụng các công cụ đa dạng và có tính tự sửa sai giúp các bé làm việc (học) theo nhóm hoặc theo cá nhân rất hiệu quả và giúp bé thêm tự tin. Quá trình làm việc của các bé với công cụ Montessori sẽ giúp các bé xây dựng được các kỹ năng về xã hội, học thuật, cảm xúc, và sự hiểu biết.